Անձնական տվյալների մշակում

Վերահսկիչը պետք է մշակի անձնական տվյալները՝ համաձայն Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի թիվ 2016/679 կանոնակարգի (ԵՄ)՝ անձնական տվյալների մշակումից և այդ տվյալների ազատ տեղաշարժից անձանց պաշտպանության մասին (Տվյալների ընդհանուր պաշտպանություն): Կանոնակարգ, այսուհետ՝ «Կանոնակարգ»). ), Անձնական տվյալների մշակման մասին ակտ թիվ 110/2019 թ., ակտ թիվ 111/2019 թ. Թիվ 480/2004 կոլ., տեղեկատվական հասարակության որոշ ծառայությունների մասին, 127/2005 թ.

Օգտատիրոջ կողմից Ծառայությունից օգտվելու նպատակով Օպերատորն իրավունք ունի մշակել Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կամ Օգտատիրոջ կողմից Ծառայությունից օգտվելիս տրամադրված կամ մուտքագրված անձնական տվյալները (հատկապես հասցեն և նկարագրական տվյալները):

Անձնական տվյալների նման մշակումն օրինական է, քանի որ դա անհրաժեշտ է պայմանագրի կատարման համար, որի հիման վրա Օգտատերը օգտվում է Ծառայությունից և որի կողմն է Օգտատերը՝ որպես անձնական տվյալների սուբյեկտ:

Օգտատերը ընդունում է, որ ժամադրության մյուս օգտատերերին կցուցադրվեն տեղեկություններ իր մականվան, տարիքի, մոտավոր գտնվելու վայրի, սեռի և սեռական կողմնորոշման մասին, ինչպես նաև Օգտատիրոջ լուսանկարները: Օգտատերը ընդունում է, որ հասանելի դարձնելով իր հրապարակման պրոֆիլը և հասանելի դարձնելով իր կողմից տրամադրված անձնական տվյալները, այդ թվում՝ Ծառայության շրջանակներում անձնական տվյալների հատուկ կատեգորիա (զգայուն անձնական տվյալներ) անձանց չճշտված շրջանակի համար: Օպերատորը մշակում է Օգտատիրոջ միայն զգայուն անձնական տվյալները, որոնք Օգտագործողը հրապարակել է Ծառայության շրջանակներում:

Առանձին դեպքերում Օպերատորը կարող է մշակել անձնական տվյալները 4.3-րդ հոդվածի շրջանակներից դուրս: և 4.4. Պայմաններ, եթե այդպիսի մշակումն անհրաժեշտ է Օպերատորի կամ երրորդ անձանց օրինական շահերի համար՝ միշտ անձնական տվյալների մշակման իրավական պահանջներին համապատասխան:

Սույնով Օգտագործողը, Տեղեկատվական հասարակության որոշակի ծառայությունների մասին 480/2004 ակտի իմաստով, Օպերատորին տալիս է համաձայնություն Օպերատորի ծառայությունների և ապրանքների մասին տեղեկություններով առևտրային հաղորդակցություններ ուղարկելու կողմից տրամադրված էլ. փոստի հասցեներով: օգտագործողը.

Եթե ​​Օգտատերը Օպերատորին է հանձնել կամ հանձնել այլ ֆիզիկական անձանց անձնական տվյալներ, Օգտատերը պարտավոր է այդ ֆիզիկական անձանց տեղեկացնել անձնական տվյալների մշակման և Օպերատորին բիզնես հաղորդագրություններ ուղարկելու մասին՝ այստեղ նշված չափով և դրանով իսկ ապահովել. անձնական տվյալների մշակման օրինականությունը. Հակառակ դեպքում Օգտագործողը պատասխանատվություն է կրում Օպերատորի առաջ պատճառված վնասի համար: