Պայմաններ եւ դրույթներ

1. Ներածություն

1.1 Ընկերությունը SAFARY HOLDING GROUP sro, IČO՝ 06714200 (այսուհետ՝ «Օպերատոր»), հանդիսանում է 2loove.com ինտերնետային սերվերի օպերատորը, որը հասանելի է ինտերնետային հասցեից (URL) https://2loove.com/ ( այսուհետ՝ «Ժամադրություն»), որի միջոցով ժամադրության օգտատերերը (այսուհետ՝ «Օգտատեր» կամ «Օգտատեր») կարող են ծանոթանալ և հաղորդակցվել առցանց՝ ստորև նշված պայմաններով (այսուհետ՝ « Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները”).

2. 2loove.com ծառայության նկարագրությունը

2.1. Ժամադրությունը հիմնականում կենտրոնացած է Օգտատերերին առցանց ծանոթացնելու, Օգտատերերի անձնական ներկայացման, Օգտատերերի փոխադարձ հաղորդակցության վրա, ներառյալ այլ օգտատերերի լուսանկարներն ու պրոֆիլները դիտելը: Ժամադրությունը նաև թույլ է տալիս ինտերնետի օգտատերերին փնտրել որոշակի Օգտատեր և ավելացնել ընկերներին կամ ջնջել ընկերներից:

3. Պայմանավորվող կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

3.1. Գրանցված օգտվողները կարող են օգտվել Ծառայությունից: Գրանցված օգտվող նշանակում է օգտատեր, որը գրանցված է Օպերատորի կողմից մատուցվող ծառայությունների համար:
3.2. Չգրանցված օգտատերերը կարող են դիտել ժամադրությունը միայն սահմանափակ դիտմամբ:
3.3. Այլ Օգտատերերի հետ կապվելու իրավունք ունեն միայն գրանցված օգտվողները, ովքեր լրացրել են Ծառայությունում ստեղծված իրենց պրոֆիլի պարտադիր տվյալները, այսինքն՝ ծննդյան տարեթիվը, սեռական կողմնորոշումը:
3.4. Ծառայությունները Օպերատորի կողմից օգտատերերին տրամադրվում են անվճար՝ հարմարության հիմնական տարբերակով:
3.8. Օգտատերն իրավունք չունի իր գրառումներում ներառել գովազդային հաղորդագրություն։
3.9. Օգտագործողը պատասխանատվություն է կրում ապահովելու համար, որ Օգտատիրոջ ներդրումներում և/կամ Օգտատիրոջ պրոֆիլում հրապարակված ներդրումների և/կամ լուսանկարների կամ այլ ֆայլերի բովանդակությունը չի ազդում երրորդ անձանց իրավունքների վրա: Օպերատորը պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ կողմից երրորդ անձանց իրավունքներին միջամտելու համար:
3.10. Այն դեպքում, երբ Օգտագործողը հրապարակում է լուսանկարներ, տեքստեր կամ իր ստեղծագործական մտավոր գործունեության այլ արդյունքներ Օգտատիրոջ իր ներդրումների և (կամ) պրոֆիլի շրջանակներում, նա օպերատորին տալիս է ոչ բացառիկ անվճար արտոնագիր՝ օգտագործելու լուսանկարներ, տեքստեր և այլ արդյունքներ տվյալ պահին: այս բովանդակության հրապարակումը Օգտատիրոջ ներդրման և/կամ պրոֆիլում սեփական ստեղծագործական մտավոր գործունեության համար՝ ծանոթությունների ժամանակ լուսանկարների, տեքստերի կամ ստեղծագործական մտավոր գործունեության այլ արդյունքների հրապարակման ժամանակաշրջանում և օգտագործման եղանակների համար՝ ժամադրության և նպատակներին համապատասխան: սույն Պայմաններին համապատասխան:
3.11. Օգտատերը պատասխանատվություն է կրում Ծառայությունում հրապարակված գրառումների բովանդակության համար: Օգտագործողը պարտավոր է ապահովել, որ Ծառայության շրջանակներում կատարվող ներդրումների բովանդակությունը և նրա գործունեությունը համապատասխանում են Չեխիայի Հանրապետության Պայմաններին, իրավական կարգին և որ դրանք չեն խախտում բարի բարոյականությունը և/կամ հասարակական կարգը: Օպերատորը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Ծառայության շրջանակներում Օգտատերերի «ներդրումների և օգտատերերի» գործունեության բովանդակության համար:
3.12. Օպերատորն իրավունք է վերապահում ջնջել Օգտատիրոջ ներդրումները, հաղորդագրությունները և/կամ մերժել Օգտատիրոջ մուտքը Ծառայություն, եթե Օգտատիրոջ ներդրումները, հաղորդագրությունները և/կամ Ծառայության շրջանակներում գործունեությունը չեն համապատասխանում սույն Պայմաններին և դրույթներին, Չեխիայի իրավական համակարգին, խախտում են: լավ վարքագիծ և (կամ) հասարակական կարգ, նույնիսկ առանց փոխհատուցման նախնական կոչի և առանց փոխհատուցման:
3.13. Օգտատերը իրավունք ունի ցանկացած պահի ջնջել Ծառայության շրջանակներում հրապարակված իր գրառումները։
3.14. Օգտագործողը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հեռացնել իր պրոֆիլը Ծառայությունից: Օպերատորը պարտավորվում է հեռացնել Օգտատիրոջ պրոֆիլը Ծառայությունից ոչ ուշ, քան Օգտատիրոջ հարցումը հանձնելու օրվանից 7 օր հետո:
3.15. Թեև Օպերատորն օգտագործում է ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, այն չի ապահովում ժամադրության համակարգի շարունակական ֆունկցիոնալության, անթերի շահագործման և անվտանգության երաշխիք: Օպերատորը պատասխանատվություն չի կրում տեխնիկական խնդիրների պատճառով սպասարկման ընդհատումների համար:
3.16. Օպերատորը պատասխանատվություն չի կրում Ծառայության համակարգում գտնվող տվյալների կորստի համար:
3.17. Ծառայությունը հասանելի է միայն 15 տարեկանից բարձր օգտատերերի համար: 15 տարեկանից փոքր օգտվողները չեն կարող գրանցվել կամ տեղադրել Ծառայության բովանդակություն:

4. Վերջնական դրույթներ

4.1. Safary Holding Group s.r.o-ի կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվողների գրանցման պայմանները. Սույն Պայմանների դրույթները նախորդում են Safary Holding Group s.r.o-ի կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվողների գրանցման պայմանների դրույթներին: նախապատվությունը.
4.2. Սույն Պայմաններով և դրույթներով չկարգավորվող կետերը, որպես այլընտրանք, կարգավորվում են ինտերնետային սերվերներում գովազդային հաղորդագրությունների և գովազդային այլ տարրերի տեղադրման բիզնես պայմաններով:
4.3. Օպերատորն իրեն իրավունք է վերապահում միակողմանիորեն փոխել այս Պայմանները ողջամիտ չափով, հատկապես օրենսդրության փոփոխության, Ծառայության կամ ծառայության հետ կապված ծառայությունների տեխնիկական փոփոխության կամ գործառնական, կազմակերպչական կամ բիզնեսի փոփոխության դեպքում: գործընթացներ Օպերատորում:

Սույն պայմաններն ուժի մեջ են մտնում 2021 թվականի մայիսի 28-ից: